Cash Shop Update 24-08-2017
24/08/2017
ระบบอัพเดต ดันเจี้ยน 4 สัตว์เทพ ไบฟูมอน
24/08/2017
Patch ใหม่ที่จะอัพในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
10/08/2017
ปิดปรับปรุง Server Update Patch ใหม่
09/08/2017
ประกาศ Update ระบบประจำวันที่ 27 ก.ค. 2560
27/07/2017
ปิดปรับปรุง Server Update Patch ใหม่
27/07/2017
สรุปรายละเอียดของ Patch ใหม่ 27 มิถุนายน 2560
27/06/2017