รายละเอียดอัพเดตประจำวันที่ 23 มกราคม 2562
23/01/2019
รายละเอียดการอัพเดทประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2561
14/12/2018
รายละเอียดการอัพเดทประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
20/11/2018
รายละเอียดการอัพเดทประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2561
19/10/2018
รายละเอียดการอัพเดทประจำวันที่ 14 กันยายน 2561
14/09/2018
ดันเจี้ยน 4 สัตว์เทพสุดท้าย!?
16/08/2018
รายละเอียดการอัพเดทประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2561
16/08/2018